Doradztwo

Dynamiczne zmiany zachodzące w otoczeniu biznesu i rosnące oczekiwania interesariuszy oznaczają ryzyko, ale i szansę dla biznesu. Powielu latach pracy z największymi markami na świecie, rozumiemy wyzwania, którym biznes musi sprostać i wiemy jak skutecznie wdrażać idee rozwoju zrównoważonego i odpowiedzialności w biznesie. 

 

Nie tworzymy zbędnych formalności czy sztucznych procedur. Kierujemy się pragmatyzmem, ponieważ to nie dobre chęci się liczą tylko wyniki.

 

Zapraszamy do współpracy firmy które chcą:

•    Zdobyć przewagę konkurencyjną i wzmocnić pozycję na rynku
•    Zwiększyć rozpoznawalność marki i sprzedaż
•    Zdobyć nowych klientów i partnerów biznesowych
•    Pozyskać i utrzymać najbardziej utalentowanych pracowników
•    Poprawić wydajność i efektywność pracy

  • Doradztwo strategiczne
  • Zarządzanie projektami
  • Komunikacja i raportowanie
  • Badania i analizy

Od wizji do KPI

Tworzymy kompleksowe strategie zarówno dla firm, które stawiają pierwsze kroki w świecie CSR oraz dla tych, które potrzebują tylko przeglądu i aktualizacji istniejącej strategii.


W palecie stosowanych metod mamy szereg elementów od analiz strategicznych i badań benchmarkingowych, konsultacji z interesariuszami, prezentacji racji biznesowych czy interaktywnych warsztatów strategicznych.

 

W projektach strategicznych opieramy się na sprawdzonych, międzynarodowych wytycznych np. norma ISO26000.

 

Przykłady projektów

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

 

  • Artykuł ekspercki w publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu pt. Wdrażanie strategii w praktyce brytyjskiej. Publikacja „Wspólna odpowiedzialność. Rola strategii”  dostępna jest nieodpłatnie na portalu odpowiedzialnybiznes.pl.

 

 

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak możesz wykorzystać działania CSR w swojej firmie>>>

Realizacja skutecznych rozwiązań niezależnie czy masz 5 pracowników czy 50000


Nie tylko inspirujemy do działania, ale zamieniamy teorię w praktykę. Jeśli brak Ci rąk do pracy skorzystaj z pomocy project managera lub interim managera.
Współpracujemy z organizacjami, które szukają niedrogich, ale sprawdzonych rozwiązań oraz firmami, które potrzebują wyszukanych i innowacyjnych rozwiązań dla swoich niebagatelnych wyzwań.

 

Projektujemy i realizujemy:

  • programy angażowania interesariuszy (np. mapowanie interesariuszy, konsultacje i sesje dialogu społecznego, badanie opinii)
  • programy lojalnościowe dla klientów (np. konkursy i projekty edukacyjne)
  • programy BHP i ochrony środowiska (od audytów i szkoleń z wypełniania wymagań prawnych i obliczania np. śladu węglowego po innowacyjne projekty np. zakresu gospodarki obiegu zamkniętego)
  • programy społeczne (np. realizacja strategii inwestowania społecznego, od wyboru partnerów, przez organizację wydarzeń po obliczanie wskaźnika zwrotu z inwestycji społecznych)
  • programy dotyczące łańcucha dostaw (np. kodeks postępowania dla dostawców, polityka zrównoważonych zakupów)

 

Przykłady projektów

Teresa Aldea była project managerem odpowiedzialnym za wdrożenie Heathrow Sustainability Partnership - wielokrotnie nagradzanego programu partnerstwa. Wśród obowiązków Teresy było także opracowanie planu komunikacji „Heathrow Airthought”.

Studium przypadku i broszura informacyjna

 

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak możesz wykorzystać działania CSR w swojej firmie>>>

Fabryka zaufania zamiast drukarni kolorowych laurek

 

Niezależnie czy masz pierwsze sukcesy w realizacji projektów CSR o których chcesz opowiedzieć światu czy może próbujesz tylko sprostać rosnącym wymaganiom legislacyjnym oraz oczekiwaniom klientów i inwestorów – u nas znajdziesz to co szukasz.

 

Najczęściej służymy jako krytyczny przyjaciel dzieląc się uwagami i sugestiami na różnych etapach procesu opracowywania raportów CSR. Nie boimy się zakasać rękawów i napisać raport, który w sposób rzetelny i wiarygodny przedstawia trud pracy włożony w odpowiedzialny rozwój biznesu. Pracujemy tylko w oparciu o najlepsze praktyki i najnowsze międzynarodowe wytyczne (głównie GRI i ONZ Global Compact)

 

Przykłady projektów

Audyt weryfikujący zgodność z wymaganiami inicjatywy ONZ Global Compact dla międzynarodowej firmy prawniczej Linklaters. Global Compact wymaga corocznych raportów przedstawiających stopień wypełnienia zasad z zakresu praw człowieka, praw pracowniczych, środowisko i przeciwdziałanie korupcji. Teresa przygotowała szczegółowe rekomendacje w oparciu o najlepsze praktyki.

List referencyjny  i raport Global Compact

 

Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak możesz wykorzystać działania CSR w swojej firmie>>>

Prowadzimy niezależne badania i analizy w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

Badania wewnętrzne:
•    Ankiety np. badanie satysfakcji pracowników
•    Przegląd/audyt dotychczasowych działań CSR
•    Analiza słabych i mocnych stron
•    Ocena zgodności działań z zasadami ONZ Global Compact, wymaganiami BCSR i innymi standardami

 

Badania zewnętrzne:
•    Badania benchmarkingowe (porównanie do firm konkurencyjnych)
•    Identyfikacja najnowszych trendów i najlepszych praktyk CSR
•    Analiza ryzyka i szans

 

Przykłady projektów

Badanie największych spółek brytyjskich w celu identyfikacji najlepszych praktyk CSR i najnowszych trendów.

Publikacja: 2016 CR Index Insights Report. Raport ten jest najpopularniejszą publikacją znanej organizacji Business in the Community.

List rekomendacyjny.

 

 

Globalny audyt CSR
Teresa Aldea zarządzała międzynarodowym projektem audytu CSR dla firmy z sektora finansowego Legal & General Group we wszystkich oddziałach: we Francji, Holandii, Stanach Zjednoczonych, Indiach, Egipcie i Kuwejcie. W badaniu sprawdzono zgodność działań lokalnych z globalną strategią CSR. Projekt przyniósł wiele korzyści m.in. poprawę jakości raportów CSR. Projekt zaprezentowano na międzynarodowej konferencji, a szczegóły przedstawiono w publikacji: CSR Trends. Making a difference

 

Lady Kama
KIBR
Fundacja Lotto
Nowy baner
Legal & General
Nowy baner
EE
Nowy baner
DLG
Nowy baner
Nowy baner
Nowy baner